Захисти дисертацій, що відбулись

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:

20 лютого 2024 р. об 11:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom відбувся захист дисертаційної роботи ТАРАСЮКА Максима Віталійовича «Особливості депонування вуглеводів у стеблах та його роль в продукційному процесі сучасних сортів озимої пшениці за оптимального та недостатнього зволоження» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

Відео захисту з електронним підписом Тарасюк М.В

Рiшення ради

Cкан наказу про видачу диплому05 грудня 2023 р. об 11:00   за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom відбувся захист дисертаційної роботи  КУЦ Богдани Олександрівни   «Регуляція морфогенезу та донорно-акцепторних відносин у ското- та фотоморфних проростків за дії гібереліну та тебуконазолу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія 

Відео захисту з електронним підписом КУЦ Б.О

Рiшення ради

Cкан наказу про видачу диплому10 жовтня 2023 р. о 12:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom відбувся захист дисертаційної роботи ЮХИМУКА Віталія Володимировича «Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів» на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

Відео захисту з електронним підписом_ЮХИМУК В.В

Рішення_11102023

Відео захисту з електронним підписом_ЮХИМУК В.В.zip


Cкан наказу про видачу диплому


Катрій Владислав Богданович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія 

Назва дисертаційної роботи: «Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна»

Наукові керівники: Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.212.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Катрія В.Б. (наказ МОН України №1446 від 28.12.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1

Відгук 2

Дисертаційна робота (повний текст)

Захист відбувся за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 31/17

Дата захисту: 19 травня 2022 року об 11:00

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

16.09.2021 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 МАХАРИНСЬКА Надія Михайлівна

ЗВ’ЯЗОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ЗА УМОВ ПОСУХИ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти: 

  доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.відгук

  кандидат біологічних наук Коваленко М.C.відгук

15.04.2021 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 САНІН Олексій Юрійович

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ФУЗАРІОЗУ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Заіменко Н.В.

  кандидат біологічних наук, доцент Белава В.Н.

Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань...»

08.10.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ШАТАЛЮК Галина Сергіївна

ДІЯ ГІБЕРЕЛІНУ І РЕТАРДАНТІВ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ, МОРФОГЕНЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ АҐРУСУ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.

  доктор біологічних наук, с.н.с. Веденичова Н.П.

Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188»

13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

1000 КАРПЕЦЬ Юрій Вікторович

УЧАСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ (NO) У ТРАНСДУКЦІЇ СТРЕСОВИХ СИГНАЛІВ І ФОРМУВАННІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИН

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, с.н.с. Стасик О.О.

  доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О.

  доктор біологічних наук, с.н.с. Молодченкова О.О.

Наказ МОН України від 14.05.2020 № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року»

13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1300 ТІГОВА Анна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІД ВПЛИВОМ НОВИХ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Полякова І.О.

Наказ МОН України від 14.05.2020 № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року»

19.12.2019 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ПАВЛИЩЕ Анастасія Василівна ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОЗУ СОЯ–BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ФУНГІЦИДНОЮ АКТИВНІСТЮ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.

  доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.

Наказ МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 лютого 2020 року»

1200 ШЕГЕДА Ігор Миколайович

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІЛКОВОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.

  кандидат біологічних наук, доцент Войцехівська О.В.

Наказ МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 лютого 2020 року»

10.10.2019 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 КРАВЕЦЬ Оксана Олексіївна

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА МОРФОГЕНЕЗУ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ І РЕТАРДАНТІВ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.

  доктор біологічних наук, с.н.с. Веденичова Н.П.

Наказ МОН України від 16.12.2019 № 1573 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року»

1200 РАДЧЕНКО Олексій Миколайович

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Козуб Н.О.

Наказ МОН України від 16.12.2019 № 1573 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року»

13.12.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 КАПІТАНСЬКА Ольга Сергіївна

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, ХЕЛАТОВАНИХ КАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОСИНТЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Косаківська І.О.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Бацманова Л.М.

Наказ МОН України від 05.03.2019 № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 березня 2019 року»

08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

1000 ЯКИМЧУК Руслан Андрійович

ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИРОДНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ МУТАГЕННИМИ ЧИННИКАМИ

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.

  доктор біологічних наук, професор Лях В.О.

  доктор біологічних наук Козерецька І.А.

Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1411 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 18 грудня 2018 року»

08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1300 ДОВГАЮК-СЕМЕНЮК Марія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ НІТРОГЕНУ У РОСЛИНАХ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА УМОВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Швартау В.В.

  кандидат біологічних наук Косик О.І.

Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1411 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 18 грудня 2018 року»

14.06.2018 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 КУЛЕШ Світлана Сергіївна

AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.

  кандидат біологічних наук Банникова М.О.

Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року»

1200 СІЧКАР Сергій Миколайович

ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ СПЕЛЬТИ (TRITICUM SPELTA L.) ІЗ М’ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ (TRITICUM AESTIVUM L.)

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Лях В.О.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Козуб Н.О.

Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року»

10.05.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ГОНЧАРУК Олександр Миколайович

AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ  ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНА

ОРНІТИН-Δ-АМІНОТРАНСФЕРАЗИ

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.

  кандидат біологічних наук Банникова М.О.

Наказ МОН України від 05.07.2018 № 728 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 липня 2018 року»

09.11.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ЗБОРІВСЬКА Оксана Валеріївна

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ПОСІВУ ТА ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХ ВРОЖАЙНІСТЮ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.

  кандидат біологічних наук Смірнов О.Є.

Наказ МОН України від 20.03.2018 № 262 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 20 березня 2018 року»

12.10.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ШАРИПІНА Ярослава Юріївна

УСПАДКУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, БІОХІМІЧНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СОНЯШНИКУ (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

(03.00.15 – генетика)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Ведмедєва К.В.

Наказ МОН України від 01.02.2018 № 89 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 1 лютого 2018 року»

 

1200 ЩОГОЛЄВ Андрій Сергійович

ПРОЛОНГОВАНА ДІЯ ОПРОМІНЕННЯ ЧЕРВОНИМ СВІТЛОМ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН І ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС РОСЛИН ТОМАТУ (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.

  кандидат біологічних наук Таран О.П.

Наказ МОН України від 12.12.2017 № 1605 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року»

09.03.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 ЛУГОВА Ганна Арнольдівна

РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОРІВ ЗА ДІЇ ЖАСМОНОВОЇ КИСЛОТИ 

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, с.н.с. Прядкіна Г.О.

  доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О. 

Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

1200 ФРАНТІЙЧУК Володимир Володимирович

РОЛЬ ВУГЛЕВОДНО-АЗОТНОГО БАЛАНСУ В РЕГУЛЯЦІЇ ТРИВАЛОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Косаківська І.О.

  кандидат біологічних наук Стороженко В.О.

Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

1000 ВЕДЕНИЧОВА Ніна Петрівна

ЦИТОКІНІНИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ОНТОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЗА РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.

  доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Заіменко Н.В.

  доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.

Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1300 ПИКАЛО Сергій Володимирович

КЛІТИННА СЕЛЕКЦІЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ

(03.00.15 - генетика)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.

  кандидат біологічних наук Баннікова М.О.

Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

13.10.2016 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 КОМІСАРЕНКО Алла Григорівна

ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСМОТОЛЕРАНТНОСТІ СОНЯШНИКА (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

(03.00.15 - генетика)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Сахно Л.О.

Наказ МОН України від 13.12.2016 № 1509 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року»

14.07.2016 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 РЯЗАНОВА Марина Євгенівна

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІДІ НА ІОННИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

(03.00.12 - фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.

  кандидат біологічних наук, с.н.с. Павлюченко Н.А.

Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

1200 ТАРАСЮК Оксана Іванівна

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ЩО МІСТЯТЬ РІДКІСНІ АЛЕЛІ ГЛІАДИН- ТА ГЛЮТЕНІНКОДУЮЧИХ ЛОКУСІВ

(03.00.12 - фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.

  доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.

Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

1400 ПОЛИВАНИЙ Степан Володимирович

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ МАКУ ОЛІЙНОГО

(03.00.12 - фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

  доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.

  доктор біологічних наук, професор Терек О.І.

Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

17.09.2015 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 МАЦЕВИЧ Лариса Леонідівна

ГЕНОТОКСИЧНА ДІЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ ТА ПРОТЕКТОРНИЙ ЕФЕКТ ЛЕКТИНІВ SAMBUCUS NIGRA В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ IN VITRO

(03.00.15 - генетика)

Офіційні опоненти:

 доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Дубровна О.В.

 кандидат біологічних наук Подольська С.В.

Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

1200 СИЧУК Анна Михайлівна

УЧАСТЬ ПРОГРАМОВАНОЇ ЗАГИБЕЛІ КЛІТИН У ІНДУКОВАНОМУ ГЕРБІЦИДАМИ ПАТОГЕНЕЗІ

(03.00.12 - фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

 доктор біологічних наук, професор Колупаєв Ю.Є.

 кандидат біологічних наук Стороженко В.О.

Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

1430 ВЕСЕЛОВСЬКА Лілія Ігорівна

РОЛЬ ЛЕКТИНУ В АДАПТАЦІЇ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ СОЇ ДО ПОСУХИ

(03.00.12 - фізіологія рослин)

Офіційні опоненти:

 доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.

 доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.

Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»