Оголошення про захисти дисертацій

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:

КАТРІЙ Владислав Богданович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія 

Назва дисертаційної роботи: «Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна»

Наукові керівники: Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Спеціалізована вчена рада Д26.212.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Катрія В.Б. (наказ МОН України №1445 від 28.12.2021)

Анотація дисертації