Оголошення про захисти дисертацій

КИЯК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

16 травня 2024 року об 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему:

«Фізіологічні основи адаптації мохів до абіотичних стресових чинників в умовах техногенно зміненого середовища»

за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

Опоненти: 

Косаківська Ірина Василівна, доктор біологічних наук, професор завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

Таран Наталія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Антоняк Галина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файли для завантаження: 

Дисертаційна робота

Реферат

Облікова картка дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук Косаківської І.В

Відгук Таран Н.Ю

Відгук Антоняк Г.Л

Трансляція захисту в режимі реального часу відбудеться за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74811441298?pwd=K6ZgZIkZDFcwTWgj7EzX7FdcuZDoxA.1

Ідентифікатор конференції: 748 1144 1298

Код доступу: Ruke7H 


БУНЬО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

16 травня 2024 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему:

«Морфогенез рослин Сarex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту»

за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

Опоненти: 

Швартау Віктор Валентинович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України,

Веденичова Ніна Петрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник відділу фітогормонології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Файли для завантаження: 

Дисертаційна робота

Автореферат

Облікова картка дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук Швартау В.В.

Відгук Веденичової Н.П. 

Трансляція захисту в режимі реального часу відбудеться за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74811441298?pwd=K6ZgZIkZDFcwTWgj7EzX7FdcuZDoxA.1

Ідентифікатор конференції: 748 1144 1298

Код доступу: Ruke7H 

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:

ТАРАСЮК Максим Віталійович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія

Назва дисертаційної роботи:

«Особливості депонування вуглеводів у стеблах та його роль в продукційному процесі сучасних сортів озимої пшениці за оптимального та недостатнього зволоження»

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова – КОЦЬ Сергій, доктор біологічних наук, заступник директора, завідувач відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Рецензент – ШЕВЧЕНКО Віктор, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології та екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Рецензент – САНДЕЦЬКА Надія, кандидат біологічних наук, в.о. завідувача лабораторії якості зерна Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Опонент – КОСАКІВСЬКА Ірина, доктор біологічних наук, завідувачка відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;

Опонент – КОЛУПАЄВ Юрій, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії фізіології та біохімії рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН України.

Захист дисертаційної роботи ТАРАСЮКА Максима Віталійовича «Особливості депонування вуглеводів у стеблах та його роль в продукційному процесі сучасних сортів озимої пшениці за оптимального та недостатнього зволоження» на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія відбудеться 20 лютого 2024 р. об 11:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, 4-й поверх, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom.   

Захист дисертації відбувається за адресою: https://us05web.zoom.us/j/5183002653?pwd=KY9XafdGtIn31I9y8VPbrtB1httuhb.1&omn=89018693433

Ідентифікатор конференції: 518 300 2653

Код доступу: 10pz8

Дисертаційна робота

Відгук Косаківська І.

Відгук Колупаєв Ю.

Рецензія Сандецька Н.

Рецензія_Шевченко В.


КАТРІЙ Владислав Богданович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія 

Назва дисертаційної роботи: «Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна»

Наукові керівники: Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.212.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Катрія В.Б. (наказ МОН України №1446 від 28.12.2021) 

Анотація дисертації


ЮХИМУК Віталій Володимирович


Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія


 

Назва дисертаційної роботи: «Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів»

 

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

 

Голова     –  ШВАРТАУ  Віктор Валентинович,  доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділу фізіології мінерального живлення ІФРГ НАН України;

Рецензент     – КІРІЗІЙ Дмитро Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізіології та екології фотосинтезу ІФРГ НАН України;

Рецензент     – МИХАЛЬСЬКА Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології живлення рослин ІФРГ НАН України;

Опонент   – КОЛУПАЄВ Юрій Євгенович,  доктор біологічних наук,  професор, завідувач лабораторій Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України;

Опонент   – ПАНЮТА Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Захист дисертаційної роботи ЮХИМУКА Віталія Володимировича «Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів» на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія відбудеться 10 жовтня 2023 р. о 12:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, 4-й поверх, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom.

 

Посилання для підключення до вiдео-конференцiї:

https://us05web.zoom.us/j/81287601002?pwd=pRlxcymwUE7A5oUKPvw8ELQWDmh5aP.1

Ідентифікатор конференції: 812 8760 1002

Код доступу: gB1s44


Дисертаційна робота (повний текст)

Електронний підпис 

Протокол КЕП

Відгук д.б.н. Колупаєва Ю.Є. 2023

Відгук к.б.н. Панюти О.О. 2023

Рецензія д.б.н. Кірізія Д.А. 2023

Рецензія к.б.н. Михальської Л.М. 2023КУЦ Богдана Олександрівна

 

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія

 

Назва дисертаційної роботи:

«Регуляція морфогенезу та донорно-акцепторних відносин у ското- та фотоморфних проростків за дії гібереліну та тебуконазолу»

 

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

 

Голова –  МОРДЕРЕР Євген, доктор біологічних наук, завідувач відділу фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Рецензент – КІРІЗІЙ Дмитро, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізіології та екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Рецензент  – МИХАЛКІВ Людмила, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Опонент  – ВЕДЕНИЧОВА Ніна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;

Опонент  – ГЕРЦ Андрій, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології рослин Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Захист дисертаційної роботи КУЦ Богдани Олександрівни «Регуляція морфогенезу та донорно-акцепторних відносин у ското- та фотоморфних проростків за дії гібереліну та тебуконазолу» на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія відбудеться 05 грудня 2023 р. об 11:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, 4-й поверх, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom.   

 

Захист дисертації відбувається за адресою: https://us04web.zoom.us/j/3102431705?pwd=n2bXMIDQxiD08vXgAtCfQhMUTBV1ma.1

Ідентифікатор конференції: 310 243 1705

Код доступу: W0G8PB


Дисертаційна робота (повний текст)

Електронний підпис 

Протокол КЕП.

Відгук_А.Герц

Відгук_Н.П. Веденичова

Рецензія_Д.А. Кірізій

Рецензія_Л.М.Михалків