Оголошення про захисти дисертацій

16.09.2021 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

1000 МАХАРИНСЬКА Надія Михайлівна

ЗВ’ЯЗОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ЗА УМОВ ПОСУХИ

(03.00.12 – фізіологія рослин)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.відгук

кандидат біологічних наук Коваленко М.C.відгук