Оголошення про захисти дисертацій

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:

КАТРІЙ Владислав Богданович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія 

Назва дисертаційної роботи: «Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна»

Наукові керівники: Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.212.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Катрія В.Б. (наказ МОН України №1446 від 28.12.2021) 

Анотація дисертації


ЮХИМУК Віталій Володимирович


Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія


 

Назва дисертаційної роботи: «Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів»

 

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

 

Голова     –  ШВАРТАУ  Віктор Валентинович,  доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділу фізіології мінерального живлення ІФРГ НАН України;

Рецензент     – КІРІЗІЙ Дмитро Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізіології та екології фотосинтезу ІФРГ НАН України;

Рецензент     – МИХАЛЬСЬКА Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології живлення рослин ІФРГ НАН України;

Опонент   – КОЛУПАЄВ Юрій Євгенович,  доктор біологічних наук,  професор, завідувач лабораторій Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України;

Опонент   – ПАНЮТА Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Захист дисертаційної роботи ЮХИМУКА Віталія Володимировича «Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів» на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія відбудеться 10 жовтня 2023 р. о 12:00 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17, 4-й поверх, у приміщенні читального залу бібліотеки в змішаному режимі на платформі Zoom.

 

Посилання для підключення до вiдео-конференцiї:

https://us05web.zoom.us/j/81287601002?pwd=pRlxcymwUE7A5oUKPvw8ELQWDmh5aP.1

Ідентифікатор конференції: 812 8760 1002

Код доступу: gB1s44


Дисертаційна робота (повний текст)

Електронний підпис 

Протокол КЕП

Відгук д.б.н. Колупаєва Ю.Є. 2023

Відгук к.б.н. Панюти О.О. 2023

Рецензія д.б.н. Кірізія Д.А. 2023

Рецензія к.б.н. Михальської Л.М. 2023КУЦ Богдана Олександрівна

 

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія

 

Назва дисертаційної роботи:

«Регуляція морфогенезу та донорно-акцепторних відносин у ското- та фотоморфних проростків за дії гібереліну та тебуконазолу»

 

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

 

Голова –  МОРДЕРЕР Євген, доктор біологічних наук, завідувач відділу фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Рецензент – КІРІЗІЙ Дмитро, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізіології та екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Рецензент  – МИХАЛКІВ Людмила, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Опонент  – ВЕДЕНИЧОВА Ніна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;

Опонент  – ГЕРЦ Андрій, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології рослин Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

 

Захист дисертації відбувається за адресою: https://us04web.zoom.us/j/3102431705?pwd=n2bXMIDQxiD08vXgAtCfQhMUTBV1ma.1

Ідентифікатор конференції: 310 243 1705

Код доступу: W0G8PB


Дисертаційна робота (повний текст)

Електронний підпис 

Протокол КЕП.