Новини та оголошення


День поля 2023 на Одещині                                                                Конференція молодих вчених

ХVІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» відбулась 12 травня 2023 р. Були представлені роботи за напрямами: ''Фізіологія і біохімія рослин'', ''Генетика і селекція рослин та мікроорганізмів'', ''Біотехнологія і мікробіологія'', ''Сучасні проблеми біологічної освіти''. Роботу наукової конференції організовано в режимі онлайн Інститутом фізіології рослин і генетики Національної академії наук України з використанням платформи Google Meet. Учасники конференції вчені з:

·        лабораторії геноміки рослин та стійкості до хвороб, Інституту еволюції, департаменту еволюційної та екологічної біології, факультету природничих наук Хайфського університету (Ізраїль);

·        банку генів диких злаків Інституту еволюції, департаменту еволюційної та екологічної біології, факультету природничих наук Хайфського університету (Ізраїль);

·        лабораторії селекції та генетики твердої пшениці Центру розвитку рослинництва Університету Саскачевану (Канада).

У матеріалах конференції представлені роботи 63 науковців із України, Узбекистану, Литви, Молдови, Польщі та Алжиру.

У межах заходу проведено роботу над покращенням комунікації із членами ради за рахунок використання сучасних технологій інтернету для швидкого та актуального інформування про події та заходи ''Ради молодих вчених'' та інституту.

Заплановано семінари для обговорення поточних тем роботи, обговорення пропозицій спільних наукових досліджень, виступи на обрані наукові теми та обміну досвідом із питань: рекомендацій та ресурсів щодо вивчення англійської мови, новин у сфері науки.

Створено базу даних з інформацією про членів ''Ради молодих вчених'' та наукових методів, якими вони володіють для спрощення та поліпшення співпраці у проведенні спільних експериментів. Створено базу даних із переліком наукових фахових видань, в яких друкувались члени ''Ради молодих вчених'' Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України.

 

 

 

                                                                                                                                                                          Голова ради молодих вчених

                                                                                                                                                                 PhD, Катрій Владислав


Інститут фізіології рослин і генетики  НАН України виступив організатором XVI конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Конференція відбулася 12 травня 2023 р. в режимі онлайн. В її роботі взяли участь молоді науковці з різних наукових і освітніх установ України, Алжиру, Литви, Молдови, Польщі та Узбекистану.

 У збірнику матеріалів конференції (https://drive.google.com/file/d/1KCFg2LqdceFQRIgvu-BPaEA_-oQK5Z4-/view?usp=share_link) представлено праці, в яких відображено результати фундаментальних і прикладних досліджень молодих вчених із основних напрямів фізіології, генетики, а також біотехнології рослин і мікроорганізмів.Комерційна пропозиція по реалізації оригінального насіння озимої пшениці ІФРГ НАН України під урожай 2023 року.
Сайт Інституту оновлюється. Можливі помилки або наявність неповної інформації. Просимо вибачення за можливі незручності

                                                          ДЕНЬ ПОЛЯ - 2022

З 10 червня по 7 липня 2022 року Інститут фізіології рослин і генетики НАН України як багато років поспіль, провів науково-практичну конференцію «День поля-2022». Зважаючи на складні обставини в країні, захід було проведено у формі регіональних науково-практичних конференцій: 10 червня  – на базі ПП «Агробізнес-2» (с. Привітне, Білгород-Дністровського району Одеська область), 22 червня – АФ «Астарта»  (с. Яреськи, Шишацький район, Полтавська область), 7 липня – дослідного сільськогосподарського виробництва (ДСВ) Інституту (смт. Глеваха, Васильківській район, Київська область).

Пленарна частина конференції відбулася на полях ДСВ. Зібрання відкрив директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН України, Герой України Володимир МОРГУН. Він виступив перед присутніми з доповіддю «Творчий внесок нової генетики в забезпечення продовольчої безпеки і хлібного достатку нашої країни». У своєму виступі директор Інституту охарактеризував науковий потенціал ІФРГ, зазначив, що  за понад 60 років творчої праці в Інституті створено 170 зареєстрованих сортів, окреслив стратегічний напрям селекційної роботи – висока продуктивність сортів у поєднанні зі стійкістю до інших чинників, насамперед до посухи. Високоінтенсивні сорти озимої пшениці селекції Інституту Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка та Астарта вперше за всю історію України сформували рекордні врожаї в 115–140 ц/га. Академік Володимир МОРГУН відзначив роль створених сортів в забезпеченні продовольчої проблеми: валовий збір зерна з сортів озимої пшениці селекції Інституту суттєво перевищує потреби нашої країни у продовольчому зерні.

Доповідач відмітив, що ліцензії на вирощування сортів озимої пшениці селекції Інституту придбали не лише вітчизняні, а й великі міжнародні компанії, які працюють на теренах України. Таке широкомасштабне впровадження пояснюється насамперед унікальними якостями нових сортів та їх високою врожайністю.

Також з доповідями виступили: член-кореспондент НАН України Олександр РИБАЛКА: «Сорти злаків для продуктів функціонального харчування», член-кореспондент НАН України Віктор ШВАРТАУ: «Основи формування продуктивності за економії ресурсів в рослинництві» та директор компанії «Індіго Агрікалче Україна» (США), кандидат сільськогосподарських наук Євген САНІН: «Біологічні засоби підвищення врожайності культур в умовах дефіциту вологи та поживних речовин компанії Індіго Агрікалче»).

Після пленарної частини учасники конференції відвідали демонстраційні поля, оглянули ділянки сортів-інновацій озимої пшениці селекції  та взяли участь у роботі круглого столу. На дослідних ділянках гості ознайомились з новим поколінням озимої пшениці, створених в Інституті, з високою продуктивністю, якістю зерна та стійкістю до посухи.  За круглим столом учасники конференції обговорили критичні фактори розвитку науки та агровиробництва (війна, брак пального, здорожчання добрив, енергоносіїв та інше)  та заходи до їх подолання.

У роботі форуму приймали участь науковці, керівники, фахівці і менеджери вітчизняних агрохолдингів, господарств різних форм власності, представники обласних департаментів агрополітики, обласних районних,  та військових адміністрацій, представники фірм та ЗМІ. В цілому в роботі регіональних науково-практичних конференцій «День поля-2022» взяли участь понад 200 осіб.

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:

Катрій Владислав Богданович

Галузь знань: 09

Спеціальність: 091 – Біологія 

Назва дисертаційної роботи: «Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна»

Наукові керівники: Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Моргун Богдан Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.212.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Катрія В.Б. (наказ МОН України №1446 від 28.12.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1

Відгук 2

Дисертаційна робота (повний текст)

Захист відбувся за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 31/17

Дата захисту: 19 травня 2022 року об 11:00

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Iнститут завершив прийом до аспiрантури з вiдривом вiд виробництва для пiдготовки докторiв фiлософiї (PhD) на третьому (освiтньо-науковому) рiвнi вищої освiти за спецiальнiстю 091. Бiологiя (спецiалiзацiї: фiзiологiя рослин, генетика).

Термiн навчання 4 роки: 2021–2025 рр. Прийом документів - до 10 вересня.

 Докладнiше...

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено МОРГУНА Володимира Васильовича директора Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, академіка НАН України.

Щиро вітаємо директора Інституту академіка НАН України Володимира Васильовича МОРГУНА з високою державною нагородою та бажаємо йому подальших успіхів на благо нашої країни!

Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за заявкою Інституту проводить акредитацію освітньої програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в нашій установі.

Відкрита он-лайн зустріч з експертами відбудеться 24 червня 2021 о 16:15. Підключення до конференції через платформу Zoom за посиланням:

https://us05web.zoom.us/j/86244757286?pwd=U3NWczVkQ2FaNHkrYWRMcUtZVndpUT09

Ідентифікатор конференції: 862 4475 7286. Пароль: 12345

Запрошуються усі, хто бажає взяти участь у зустрічі з експертною групою

Програма онлайн-візиту експертної групи з 24 по 26 червня 2021 р.

Докладнiше про акредитацію освітньої програми Інституту >>>.

17 червня 2021 р., м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН УкраїниЗбірник матеріалів доповідей, представлених на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН, в яких відображено результати фундаментальних і прикладних досліджень із основних напрямів фізіології, генетики та біотехнології рослин і мікроорганізмів:

Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. - Київ, Інтерсервіс, 2021. - 320 с.

Current Problems of Plant Physiology and Genetics: Proceedings of the International scientific conference dedicated to the 75th anniversary of the Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Kyiv, Interservice, 2021. - 320 р.

3 червня 2021 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України в заочній формі відбулася ХV конференція молодих дослідників, присвячена 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», присвячена 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Традиційно даний захід збирає наукову молодь не лише з міст України, але й зарубіжних країн. Зокрема цього року у роботі конференції взяли участь понад 80 молодих науковців із різних наукових і освітніх установ.

У збірнику матеріалів конференції представлено праці, в яких відображено результати фундаментальних і прикладних досліджень молодих учених із основних напрямів фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів.

Збірник матеріалів XV конференції наукової конференції молодих вчених до 75-річчя Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України виповнилось 75 років!

Вітальні листи продовжують надходити. Щиро дякуємо усім колегам за вітання і найкращі побажання!

ВНЕСОК НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ В РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
(до 75-річчя від дня заснування Інституту)

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України був заснований у 1946 р. і є провідною науково-дослідною установою, в якій учені виконують широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень з фізіології, генетики і селекції рослин.

Характерною особливістю діяльності науковців Інституту є не лише широке охоплення наукових проблем, а й практична їх спрямованість. Їх наукові роботи органічно поєднують фундаментальні дослідження з вирішенням актуальних прикладних задач державного значення. За роки наполегливої праці створено унікальні форми рослин, що ознаменувало розвиток окремих напрямів генетико-селекційних досліджень, створення ефективних біотехнологій та біологічно активних препаратів.

Науковцями Інституту налагоджено промислове виробництво і масштабне застосування мінеральних добрив із мікроелементами. Вперше в світі у співавторстві з Інститутом цукрових буряків НААН України було відкрито явище однонасінності цукрових буряків, використання якого в селекції започаткувало еру індустріальних технологій вирощування буряків. Із року в рік зростає впровадження нових сортів та гібридів селекції Інституту, мінеральних і бактеріальних добрив, комплексів гербіцидів.

Співробітники Інституту в творчій співдружності з установами НААН України розробили і впровадили у виробництво екологічно чисту технологію отримання рослинного білка на основі використання симбіотичної взаємодії високоефективних мікроорганізмів-азотфіксаторів із сучасними сортами бобових рослин. Економічний ефект від її застосування становить понад 1 млрд грн на рік. 

Основними напрямами наукових досліджень генетичних підрозділів Інституту є генетика і селекція рослин, експериментальний мутагенез, генетична інженерія, біотехнологія, фізіологічна генетика. Головною метою цих досліджень було і залишається генетичне поліпшення найважливіших для України сільськогосподарських культур – пшениці та кукурудзи.

Вперше в Україні було створено напівкарликові сорти пшениці, впровадження яких забезпечило зростання генетичного потенціалу продуктивності цієї культури на 25–30 % і визначило базові основи «зеленої революції» в Україні.

Створені в Інституті короткостеблові сорти Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка та Астарта вперше за всю багатовікову історію України забезпечили отримання рекордних урожаїв зерна – 124,0–140,0 ц/га. Нові сорти селекції Інституту є унікальними й успішно конкурують із зарубіжними аналогами.

У результаті багаторічної і наполегливої наукової діяльності вчені Інституту створили понад 170 зареєстрованих сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, які вже понад 43 роки висівають на полях України та СНД. Площа таких посівів у різні часи становила від 1,0 до 5,5 млн га щорічно.

Наразі сорти озимої пшениці, створені науковцями Інституту за участю та під керівництвом Героя України, видатного генетика та селекціонера В.В. Моргуна, вирощують в Україні на площі близько 2 млн га, що становить 30 % усіх посівів цієї культури, а щорічний валовий збір зерна повністю задовольняє потреби України в продовольчому зерні пшениці, що є вагомим внеском у забезпечення продовольчої безпеки держави. Економічний ефект від їх вирощування становить 6,7 млрд грн щорічно.

У зв’язку з поглибленням світової продовольчої кризи отримання в Україні врожаїв європейського рівня є питанням великої державної ваги. Академік НАН України В.В. Моргун першим очолив рух за отримання в Україні високих урожаїв, заснував «Клуб 100 центнерів», який став своєрідною школою новітніх технологій. Тільки за останні роки майже 400 господарств, які висівають на своїх полях сорти Інституту, збирають урожаї європейського рівня. Це нова для України філософія хліба, що допоможе вивести нашу державу на рівень передових країн.

Наукові здобутки вчених Інституту відзначено Ленінською премією, трьома Державними преміями СРСР, десятьма Державними преміями України, двадцять однією премією НАН України імені видатних вчених, премією президентів академії наук України, Білорусі та Молдови, двома преміями НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці».

За видатні досягнення в галузі генетики та селекції сільськогосподарських культур академіка НАН України В.В. Моргуна відзначено Золотою медаллю імені В.І. Вернадського НАН України, яка є найвищою відзнакою Академії.

Здобутки науковців Інституту відзначені численними державними нагородами та відзнаками. Серед них звання Героя Соціалістичної праці присвоєно академіку С.М. Гершензону та звання Героя України академіку В.В. Моргуну.

Науковці Інституту докладуть максимум зусиль для зростання престижу вітчизняної науки та отримання нових знань з метою примноження хлібного достатку нашої країни.

Директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

академік НАН України

Герой України                                                                                    В. В. Моргун

Шановні науковці, колеги!

15 травня 2021 р. відзначається професійне свято всіх працівників наукової сфери — День науки. Вітаємо Вас зі святом!

А ще у цей день 75 років тому в 1946 р. було прийнято рішення про створення Інституту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР — нашої установи, яка нині має назву Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.


08 лютого 2021 року в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України відбулась робоча зустріч членів Президії НАН України та членів Президії НААН України з науковцями Інституту.

В зустрічі приймали участь: віце-президент НАН України, академік НАН України Богданов В.Л., президент НААН України, академік НААН України Гадзало Я.М., перший віце-президент НААН України, академік НААН України Гладій М.В., директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН України Моргун В.В., директор Інституту захисту рослин, академік НААН України Борзих О.І., заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України Гаврилюк М.М.

Під час зустрічі було обговорено питання тісної співпраці між установами академій щодо забезпечення продовольчої безпеки держави та формування повноцінного ринку продовольчих ресурсів.

Одночасно, директору ІФРГ НАН України, академіку НАН України Моргуну В.В. було вручено посвідчення «Почесного члена НААН України» обраного загальними зборами НААН України в кінці 2020 року.

ПРАЙС-ЛИСТ на насіння ярих культур у форматі PDF

З питань придбання насіння звертатися за телефонами:

Тел/факс: (044) 257 92 31, (044) 257 28 65

Моб. тел.: +38 (050) 983 92 32, +38 (099) 098 03 23

е-mail: marketing@ifrg.kiev.ua

У 2021 році Інституту фізіології рослин і генетики НАН України виповнюється 75 років!

Президія Національної академії наук України ухвалила постанову «Про відзначення 75-річчя Інституту фізіології рослин і генетики НАН України». У цьому документі, зокрема, зазначається:

У травні 2021 року виповнюється 75 років від дня заснування Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (далі – Інститут) – провідної науково-дослідної установи, в якій виконується широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень з фізіології, біотехнології, генетики і селекції рослин. В цих дослідженнях велика увага приділяється вирішенню нагальних проблем агропромислового сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Науковцями Інституту вперше в Україні розроблено біотехнологію селекційного процесу, яка базується на поєднанні класичної та молекулярної генетики, а саме на використанні нових мутантних генів, молекулярних маркерів, хромосомних транслокацій і штучних конструкцій. На основі найсучасніших досягнень інтрогресивної селекції, молекулярної генетики та біотехнології розроблено теоретичні основи і методи створення високопродуктивних сортів озимої пшениці, яким властиві висока якість зерна та стійкість до стресових чинників довкілля.

Надзвичайно важливим доробком Інституту є створення нових сортів та гібридів озимої пшениці, кукурудзи та інших культур, які на державному рівні визнані новими селекційними досягненнями, а їх новизна закріплена патентами України, Молдови та Російської Федерації.

Інститут проводить велику роботу з розширення трансферу сортів-інновацій у виробництво. Ліцензії на вирощування сортів озимої пшениці селекції цього Інституту придбали не лише вітчизняні, а й великі міжнародні компанії США, Канади, Франції, Швеції, Норвегії та інших країн, які працюють на теренах України. Ці виробники високо оцінили унікальні якості нових сортів та їх високу врожайність.

Щороку сорти озимої пшениці, створені в Інституті, вирощуються в Україні на площі близько 2 млн га, що становить близько 30 % усіх посівів цієї культури, а валовий збір врожаю щороку повністю задовольняє потреби нашої держави у продовольчому зерні пшениці.

Важливою складовою діяльності Інституту є розробка композиційних мінеральних й бактеріальних добрив та їх широке впровадження. Як результат щорічно зростають обсяги впровадження цих добрив, а також комплексів гербіцидів, створених науковцями установи.

Про вагомість досягнень Інституту, очолюваного академіком НАН України, Героєм України В.В. Моргуном, свідчать численні державні премії в галузі науки і техніки, нагороди, дипломи, гранти, грамоти, якими відзначені установа та співробітники.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України пропонує до реалізації насіння озимої пшениці під урожай 2021 року

Озима пшениця (м'яка)

Сорти

Високоінтенсивні

Універсального використання

Вартість насіння по генераціях у межах України (скачати прайс-лист у форматі PDF):
Увага! Завчасно подані заявки на насіння та перераховані кошти гарантують першочергове отримання насіннєвого матеріалу.

З питань придбання насіння звертатися за телефонами:

   тел/факс: (044) 257 28 65; (044) 257 92 31

   моб. тел.: (099) 098 03 23; (068) 776 60 96

е-mail: marketing@ifrg.kiev.ua

ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

«День поля 2020» в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України

Протягом кількох днів із 30 червня по 7 липня 2020 року Інститут фізіології рослин і генетики НАН України традиційно, як і багато років поспіль, провів міжнародну науково-практичну конференцію «День поля». У роботі форуму взяли участь посадовці, науковці, керівники і фахівці вітчизняних агрохолдингів, крупних фермерських господарств, представники фірм та ЗМІ.

Пленарна частина конференції пройшла в Інституті. Відкрив зібрання директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН України, Герой України Володимир Васильович Моргун.

 Докладнiше про захід...

Оновлено інформацію про НАУКОВІ РОЗРОБКИ та СОРТИ ІНСТИТУТУ

ДОСЛІДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

на постійній основі реалізує високоякісне оригінальне насіння пшениці озимої

РР-2, супереліта, еліта

  Нові сорти   

Бужанка 

Городниця 

Золото України 

Краснопілка 

Вінок Поділля 

Даринка Київська 

Ладижинка 

Почайна 

Світогляд 

Феофанія 

Доброслава 

Порадниця 

  Сорти інтенсивного типу, універсального використання   

Богдана 

Борія 

Здоба Київська 

Каланча 

Лимарівна 

Малинівка 

Наталка 

Новокиївська 

Орійка

Подолянка

Соломія

Сонечко

Снігурка

Чигиринка

  Сорти високоінтенсивного типу   

Астарта

Дарунок Поділля

Достаток

Золотоколоса

Новосмуглянка

Придніпровська 

Райгородка

Смуглянка

Сотниця

Фаворитка

Хмельничанка 

Чорнява

Контакти: 
+38 (067) 957-29-02;
+38 (04571) 3-17-54; +38 (04571) 3-90-24; 
+38 (050) 811-58-20; +38 (067) 907-46-81; 
+38 (050) 98-39-232; +38 (068) 77-66-096;  

 E-mail: dsv.ifrg@ukr.net

Високоякісне насіння – запорука врожаю!

Iнститут оголошує прийом до аспiрантури з вiдривом вiд виробництва для пiдготовки докторiв фiлософiї (PhD) на третьому (освiтньо-науковому) рiвнi вищої освiти за спецiальнiстю 091. Бiологiя (спецiалiзацiї: фiзiологiя рослин, генетика).

Термiн навчання 4 роки: 2020-2024 рр. Прийом документів - до 10 вересня.

 Докладнiше...

23-24 жовтня 2019 р., м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

ХIV конференція молодих дослідників "Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології  рослин і мікроорганізмів"

23-24 октября 2019 г., г. Киев, Институт физиологии растений и генетики НАН Украины

ХIV конференция молодых ученых "Научные, прикладные и образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов"

 Докладнiше...

Журнал «ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук з присвоєнням категорії "Б" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975).

Сайт журналу http://www.frg.org.ua/

Національна академія наук України урочисто відзначила своє 100-річчя

7 грудня 2018 року в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г. Шевченка відбулись офіційні урочистості з нагоди 100-річчя Національної академії наук України – ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та святковий концерт. У заході взяли участь Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр культури України Євген Нищук, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти народний депутат України Олександр Співаковський, інші українські високопосадовці, а також представники вітчизняної та зарубіжної наукової громадськості, українських ЗМІ, творчої інтелігенції. Ведучим ювілейної сесії став провідний науковий співробітник відділу теорії та історії соціології Інституту соціології НАН України доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

 Докладніше...

Учасникам зібрання було продемонстровано документальний фільм про НАН України, який стисло відображає історію та сьогодення Академії. У фільмі відображено й досягнення Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Запрацював власний сайт журналу «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА» www.frg.org.ua

Золоту медаль імені В.І. Вернадського НАН України присуджено академіку В.В. Моргуну та професору Ю. Федаку

27 грудня 2017 року Президія НАН України постановила присудити Золоту медаль імені В.І. Вернадського НАН України за результатами конкурсу 2017 року академікові НАН України Володимиру Васильовичу Моргуну та професорові Юрію Федаку (Канада) – за видатні досягнення у галузі генетики та селекції сільсько­господарських рослин.

Золота медаль імені В.І. Вернадського НАН України є найвищою відзнакою Академії та присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук вітчизняному й зарубіжному вченому.

Президент НАН України академік Б.Є. Патон підкреслив, що праці переможців конкурсу 2017 року на здобуття цієї медалі знайшли широке практичне застосування у сотнях високоінтенсивних сортів пшениці, кукурудзи та ячменю і стали відомими в усьому світі.

Вітаємо директора Інституту академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна з цією визначною подією!


 

Конкурс на заміщення посади директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

4 вересня 2017 р. Національна академія наук України на своєму інтернет-порталі розмістила оголошення про конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України, у т.ч. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України.

 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 "Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи", в Інституті з метою організації виборів директора установи створено організаційний комітет з проведення виборів та виборчу комісію, персональний склад яких затверджено наказом директора Інституту від 8 вересня 2017 р.

Вибори директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

У четвер 16 листопада 2017 р. відбулись збори наукових працівників Інституту, які відповідно до п.3.12.3 Статуту НАН України правомочні проводити вибори керівника установи.

Згідно з наслідками таємного голосування та з п.3.12.4 Статуту НАН України академік НАН України Володимир Васильович Моргун вважається обраним на посаду керівника Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, оскільки набрав більше двох третин голосів виборців. А саме 100% голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників.

Колектив Інституту вітає Володимира Васильовича Моргуна з обранням на посаду директора на новий термін!

«День поля 2017» в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України

15 червня 2017 року Інститут фізіології рослин і генетики НАН України традиційно, як і багато років поспіль, провів міжнародну науково-практичну конференцію «День поля».

У роботі форуму взяли участь понад 219 учасників, серед яких посадовці, науковці, керівники і фахівці вітчизняних агрохолдингів, фермерських господарств, зарубіжні гості та представники фірм із Великобританії, Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії, Молдови.

Докладніше...

 

15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України працював V з’їзд Українського товариства фізіологів рослин. Програма з'їзду

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Інститут пропонує високоякісне оригінальне, елітне та репродукційне насіння ярих культур.

ПРАЙС-ЛИСТ на насіння ярих культур...

 

Рекомендації ІФРГ НАН України щодо найбільш ефективного використання київських сортів озимої пшениці в конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах України. Переглянути рекомендації...

 

Оновлений каталог 2016 р. "Мікробіологічні препарати для сільського господарства" доступний для скачування (IFRG_Katalog_MikrobPreparaty.pdf)