Про Інститут

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України — провідна науково-дослідна установа, в якій учені виконують широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень з фізіології, генетики і селекції рослин.

В Інституті налічується 10 наукових підрозділів, серед яких 7 відділів, 2 лабораторії та наукова бібліотека. Установі підпорядковане Дослідне сільськогосподарське виробництво. Штатна чисельність працівників Інституту становить 191, з них 79 наукових співробітників, у тому числі 15 докторів наук і 46 кандидатів наук. Серед науковців 5 професорів, 1 академік НАН України, 1 академік НААН України, 4 члени-кореспонденти НАН України.

Наукові підрозділи Інституту виконують дослідження за такими напрямами:

В інфраструктурі Інституту є два наукових об’єкти, що становлять національне надбання: «Колекція цінних зразків озимої пшениці та кукурудзи — сорти, популяції, унікальні мутантні та рекомбінантні лінії, інбредні лінії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України», «Колекція штамів симбіотичних та асоціативних азотфіксувальних мікроорганізмів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України».

Відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 року, в 2020 році було проведено державну атестацію Інституту, на підставі результатів якої Інститут фізіології рослин і генетики НАН України було віднесено до І класифікаційної групи.

За результатами державної атестації наукової установи, проведеної в 2020 році, Інститут отримав «Свідоцтво про державну атестацію наукової установи» строком на 5 років (серія ДА № 00197 від 17 червня 2020 р.). Інститут віднесено до I класифікаційної групи.

На сьогодні очолюваний академіком В.В. Моргуном Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вийшов на принципово новий рівень впровадження наукових розробок у виробництво. Інститут є флагманом Національної академії наук із розробки проблем аграрного сектора. В Інституті започаткований новий напрям наукових досліджень із отримання в Україні врожаїв зернових у 100 ц/га і більше. Це нова для України філософія хліба, що дозволить вивести нашу державу на рівень передових країн Європи. Інститут є організатором „Клубу 100”, що об'єднує близько 50 кращих господарств аграрного сектору України, які уже реально наближуються до високої мети – отримання в умовах виробництва урожаїв озимої пшениці 100 ц/га та більше.

При Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створена мережа базових господарств, яка щорічно розширюється за рахунок нових господарств у різних агрокліматичних зонах України. Діяльність цієї мережі має важливе народногосподарське значення, оскільки її основною метою є вирощування високоякісного насіння та впровадження у сільсько­господарське виробництво країни нових високопродуктивних сортів озимої пшениці і гібридів кукурудзи, нових комплексних мінеральних добрив, бактеріальних добрив, бакових сумішей гербіцидів, якими славиться Інститут.

Із 1969 р. Інститут видає журнал «Физиология и биохимия культурных растени» (з другого півріччя 2013 р. під назвою «Фізіологія рослин і генетика»), який друкує роботи науковців України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

Інститут готує наукові кадри через докторантуру й аспірантуру зі спеціальності 091. Біологія (фізіологія рослин, генетика). В Інституті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора біологічних наук за спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.15 – генетика.

Інститут координує роботу Українського товариства фізіологів рослин.

Детальніше про Інститут можна дізнатись, ознайомившись із статтею Моргун В.В., Коць С.Я. Внесок науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток біологічної науки та економіку країни. Фізіологія рослин і генетика. 2021. 53, № 2. С. 95–111.

Статут Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Контакти

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17

Тел. +38 (044) 257-51-60

Факс +38 (044) 257-51-50

Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua